КВАЛИФИКАЦИОН КАТЕГОРИЯСЕ "ВСЕРОССИЯ КАТЕГОРИЯСЫ"

КВАЛИФИКАЦИОН КАТЕГОРИЯСЕ "ВСЕРОССИЯ КАТЕГОРИЯСЫ"
Урын:
Дата: 25.04.2017

2017елның 24 апрелендәге 52 нче боерыгы


Россия Федерациясе Спорт министрлыгының 2015 елның 30 сентябрендәге 913 номерлы боерыгы белән расланган Спорт судьялары турындагы нигезләмә нигезендә (Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы тарафыннан 2016 елның 09 февралендә теркәлгән, теркәү № 41033, Россия Федерациясе Спорт министрлыгының 2016 елның 15 ноябрендәге 1192 номерлы боерыгы редакциясендә) түбәндәгеләрне бирергә:


"Бөтенроссия категорияле спорт хөкемдары" квалификация категориясе Әхәтов Азат Мунир улына
Министр П. А. Колобков