"Россия спорт мастеры" дигән мактаулы спорт исеме бирелү белән котлыйбыз

"Россия спорт мастеры" дигән мактаулы спорт исеме бирелү белән котлыйбыз
Урын:
Дата: 27.06.2017

ПРИКАЗ № 88 нг 2017 елның 26 июнендәге
Россия Федерациясе Спорт министрлыгының 2017 елның 20 февралендәге 108 номерлы боерыгы белән расланган Бердәм бөтенроссия спорт классификациясе турындагы Нигезләмә нигезендә (Россия Федерациясе Юстиция министрлыгы тарафыннан 2017 елның 21 мартында, теркәү № 46058 теркәлде), "Россия спорт мастеры" спорт исемен бирергә:

ҺАРРИ Риназ Минһаҗ улы        Лаеш шәһәре
КЛИНОВ Олег Сергеевич        Яр Чаллы шәһәре
МХИТАРЯН Левон Артурович       Алексеевск шәһәр тибындагы поселогы